10. Sesja Rady Dzielnicy

Opublikowano 3 stycznia 2020

Szanowni Państwo,

zwołuję w dniu 17 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 17:00 Sesję Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w siedzibie Rady, przy ul. Manifestu Połanieckiego 36, z następującym porządkiem obrad:

1. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
2. Uchwała zawierająca opinię Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie propozycji zmiany trasy autobusu 127.
3. Uchwała budżetowa Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na rok 2020.
4. Dyżury i sprawy bieżące.
5. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie proszę o punktualne przybycie.
Z poważaniem,
Aleksandra Kulma
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"