2. Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Opublikowano 8 maja 2019

Zwołuję w dniu 21 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 18:00 obrady II Sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w siedzibie Rady, przy ul. Manifestu Połanieckiego 36, z następującym porządkiem obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Złożenie ślubowania.
3. Budżet RDWD na 2019 rok.
4. Dyżury i sprawy bieżące.
5. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,
Aleksandra Kulma
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"