5. Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Opublikowano 3 lipca 2019

Szanowni Państwo,
zwołuję V sesję Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na dzień 11 lipca 2019 r. (czwartek), o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Manifestu Połanieckiego 36.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny zmieniająca uchwałę Nr II/10/2019 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych.
3. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,
Aleksandra Kulma
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"