6. Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Opublikowano 9 września 2019

Szanowni Państwo,
zwołuję VI sesję Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na dzień 11 września 2019 r. (środa ), o godz. 18:00.
Z uwagi na zaplanowane prace remontowe w siedzibie Rady, sesja odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 49 w Gdańsku, Al.Legionów 11.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Raport z przebiegu prac Rady i poszczególnych Radnych oraz realizacja uchwały budżetowej – informacja Zarządu i koordynatorów poszczególnych projektów finansowanych z budżetu Rady.
3. Sprawy bieżące.
4. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,
Aleksandra Kulma
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"