9. Sesja Rady Dzielnicy

Opublikowano 12 grudnia 2019

Szanowni Państwo,

zwołuję sesję Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na dzień 19 grudnia 2019 r., o godz. 18:00, w siedzibie RDWD przy ul. Manifestu Połanieckiego 36.
Proponowany porządek obrad:

1. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie zasad konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny  z mieszkańcami
2. Sprawy bieżące
3. Dyżury w styczniu 2020 r.

Uprzejmie proszę o punktualne przybycie.
Dyżur Radnych w tym dniu zostaje skrócony o pół godziny(17:00 – 18:00).
Z poważaniem,
Aleksandra Kulma
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"