W związku z planowanym uchwaleniem budżetu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny zwracamy się do mieszkańców dzielnicy, a także do wszystkich osób, instytucji oraz podmiotów gospodarczych zainteresowanych bieżącym funkcjonowaniem dzielnicy, o przedstawienie propozycji do budżetu.

[Przyjmowanie propozycji projektów zostało zakończone.]


Najczęstsze pytania

Ile wynosi budżet dzielnicy w roku 2020?

Wysokość budżetu jest ustalana na podstawie liczby mieszkańców naszej dzielnicy. Kwota budżetu to liczba mieszkańców pomnożona przez 12 zł. Budżet dzielnicy na rok 2020 wynosi 263 928‬ zł.

Jakie projekty mogą być sfinansowane ze środków dzielnicy?

Środki z budżetu dzielnicy mogą być przeznaczone na:
– organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia,
– zachowanie porządku i bezpieczeństwa,
– edukację,
– kulturę,
– wypoczynek,
– rekreację,
– integrację mieszkańców,
– ochronę zdrowia,
– pomoc społeczną,
– ochronę środowiska,
– utrzymanie i rozwój infrastruktury oraz drobne inwestycje,
– pokrycie kosztów konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady.

O jaką kwotę mogę wnioskować?

Nie ma ograniczeń co do kwot realizowanych projektów. Rada Dzielnicy podczas sesji budżetowej ustali które i w jakiej wysokości projekty zostaną dofinansowane.

Do kiedy należy zgłaszać projekty?

Propozycje projektów można składać od 20.12.2019 do 10.01.2020.

Kiedy uzyskam informację, że mój projekt uzyskał dofinansowanie?

Projekty przeznaczone do dofinansowania ze środków dzielnicy zostaną wybrane spośród wszystkich nadesłanych projektów podczas sesji budżetowej Rady Dzielnicy. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o podjętej przez Radę decyzji niezwłocznie.

W jaki sposób mogę zgłosić projekt?

Propozycje projektów (wnioski) winny być składane poprzez poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny wrzeszczdolny.org . W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się złożenie propozycji projektu w formie pisemnej do skrzynki pocztowej znajdującej się na siedzibie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Taki wniosek powinien zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym.


[Przyjmowanie propozycji projektów zostało zakończone.]

Zgłaszając projekt oświadczasz, że znane Ci są Zasady realizacji, rozliczania i promowania projektów finansowanych ze środków budżetowych Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Powyższe zasady zostały przyjęte przez Radę Dzielnicy uchwałą nr IX/16/2019 z dnia 19.12.2019 r.