Budżet Rady na rok 2019 został uchwalony

Opublikowano 22 maja 2019

21 maja podczas II sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny (RDWD) Radni podjęli decyzję o rozdysponowaniu budżetu na rok 2019.
Rozpatrzono wszystkie wnioski o dofinansowanie projektów złożone do Rady Dzielnicy w ramach konsultacji budżetowych.
Środki finansowe w kwocie 267 576 zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2019 do dyspozycji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, przeznacza się na następujące cele:
1. Zagospodarowanie, porządkowanie terenów dzielnicy, remonty, zakup i montaż urządzeń małej architektury i drobne inwestycje – 165 696,00 zł
2. Działania w zakresie edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców dzielnicy, ochrony zdrowia oraz konsultacji społecznych – 101 380,00 zł
3. Utrzymanie strony internetowej Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny – wykup hostingu i domeny – 500,00 zł.

Warto wspomnieć, że w tym roku, w ramach konsultacji budżetowych, wpłynęła bardzo duża liczba wniosków, na kwotę dwukrotnie przekraczającą możliwości budżetowe Rady Dzielnicy.

Przed nami pracowite 7 miesięcy.

Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie przeznaczenia środków finansowych

 

Lista dofinansowanych projektów

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"