Kategoria: Sesje Rady Dzielnicy

XXV Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Zwołuję 24 lutego 2022 r. (czwartek), o godz. 17:00, w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Manifestu Połanieckiego 36 w Gdańsku, obradyXXV sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie obrad i …

XXIV Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Zwołuję w dniu 3 lutego 2022 r. (czwartek), o godz. 18:00, ZDALNE* obrady XXIV sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.*na podstawie art. 15 xxz ust. 2 Ustawy …

XXIII Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Na podstawie §13 ust.3 Statutu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1182/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24-04-2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny (Dz. …

XXII Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Zwołuję XXII sesję Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na dzień 9 listopada 2021 r.(wtorek), o godz. 17:30. Sesja odbędzie się w formie hybrydowej – w siedzibie Rady Dzielnicy – przy ul. Manifestu Połanieckiego 36 oraz …