Kategoria: Sesje Rady Dzielnicy

XXI Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Szanowni Radni, Szanowne Radne,Zwołuję XXI sesję Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na dzień 16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek), o godz. 18:00, w siedzibie Rady przy ul. Manifestu Połanieckiego 36, znastępującym porządkiem obrad:1. Stwierdzenie kworum …

XX Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Szanowni Radni, Szanowne Radne,Zwołuję XX sesję Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na dzień 4 sierpnia 2021 r. (środa), o godz. 18:00, w siedzibie Rady przy ul. Manifestu Połanieckiego 36, z następującym porządkiem obrad:1. Stwierdzenie kworum i przyjęcie …

XIX sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Na podstawie §13 ust.3 Statutu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1182/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24-04-2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny (Dz. …

XVIII Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Zwołuję w dniu 19 STYCZNIA 2021 r. (WTOREK), o godz. 18 :00, ZDALNE obrady XVIII sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Proponowany porządek obrad: …

XVII sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Szanowni Radni, szanowne Radne,na podstawie §13 ust.3 Statutu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1182/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24-04-2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy …

XVI Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Na podstawie §13 ust.3 Statutu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1182/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24-04-2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny (Dz. …

XV sesja Rady Dzielnicy

Szanowne Radne, szanowni Radni, Na podstawie §13 ust.3 Statutu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1182/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24-04-2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy …