Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Grażyny i Wajdeloty- zgłaszanie uwag!

Opublikowano 30 stycznia 2017

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Grażyny i Wajdeloty- zgłaszanie uwag!