Zobacz Uchwała XXIX/50/2018 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z dnia 6 września 2018 roku w sprawie Alei Generała Józefa Hallera

Zobacz Uzasadnienie Uchwały XXIX/50/2018 RDWD