Zobacz Uchwała Nr XX/43/2017 z dnia 16 lutego 2017 w sprawie przeznaczenia środków finansowych

 

Zobacz Budżet Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na rok 2017

 

Zobacz Uchwała Nr XXI/44/2017 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyszłości terenu położonego przy ul. Kościuszki 49 – dawnego klubu Gedania