XVI Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Opublikowano 16 listopada 2020
Na podstawie §13 ust.3 Statutu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1182/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24-04-2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2023 z dnia 30-05-2014 r.), zwołuję w dniu 2️⃣3️⃣ listopada 2020 r.(poniedziałek), o godz. 1️⃣9️⃣:0️⃣0️⃣, ZDALNE* obrady XVI sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
*na podstawie art. 15 xxz ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r.poz. 374 ze zm.).
👉 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie określenia terminu konsultacji z mieszkańcami budżetu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na rok 2021.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie sesji.
W przypadku propozycji zmian do przedstawionego porządku obrad proszę o ich wcześniejsze zgłoszenie mailowo: rada@wrzeszczdolny.org.
⚠️Informuję Radnych i Radne, że istnieje możliwość skorzystania z laptopa i dostępu do internetu w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Manifestu Połanieckiego 36.
Potrzebę skorzystania z siedziby rady i sprzętu komputerowego, proszę zgłaszać telefonicznie do Przewodniczącej Rady.
Z poważaniem,
Aleksandra Kulma
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny
Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"