XXII Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Opublikowano 2 listopada 2021

Zwołuję XXII sesję Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na dzień 9 listopada 2021 r.(wtorek), o godz. 17:30. Sesja odbędzie się w formie hybrydowej – w siedzibie Rady Dzielnicy – przy ul. Manifestu Połanieckiego 36 oraz za pomocą platformy Teams*, z następującym porządkiem obrad:
1. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
2. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie uzupełnienia składu Rady Dzielnicy
3. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie określenia terminu konsultacji z mieszkańcami budżetu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na rok 2022
4. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny zmieniająca uchwałę Nr XVIII/29/21 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych
5. Głosowanie nad wnioskiem mieszkańca dot. upamiętnienia katastrofy lotniczej we Wrzeszczu
6. Głosowanie nad wnioskiem mieszkańców dot. upamiętnienia Józefiny Szelińskiej
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie obrad.


*na podstawie art. 15 xxz ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r.poz. 374 ze zm.).

Osoby, które wyrażą chęć wzięcia udziału w obradach w siedzibie Rady, proszone są o przesłanie informacji na adres:rada@wrzeszczdolny.org do dnia 8 listopada.!!! W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, przypominam o stosowaniu maseczek osłaniających nos i usta oraz zachowaniu dystansu społecznego podczas obrad w siedzibie Rady Dzielnicy.


Z poważaniem,
Aleksandra Kulma
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"