XXIV Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Opublikowano 19 stycznia 2022

Zwołuję w dniu 3 lutego 2022 r. (czwartek), o godz. 18:00ZDALNE* obrady XXIV sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
*na podstawie art. 15 xxz ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r.poz. 374 ze zm.).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania oraz podejmowania uchwał.
3. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie przeznaczenia środków finansowych na 2022 rok. 
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie sesji.

W przypadku propozycji zmian do przedstawionego porządku obrad proszę o ich wcześniejsze zgłoszenie mailowo: rada@wrzeszczdolny.org.
Informuję Radnych, że istnieje możliwość skorzystania z laptopa i dostępu do internetu w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Manifestu Połanieckiego 36. Potrzebę skorzystania z siedziby rady i sprzętu komputerowego, proszę zgłaszać telefonicznie do Przewodniczącej Rady – do dnia 1 lutego br..  Link do spotkania online zostanie przesłany w dniu sesji.

Z poważaniem,
Aleksandra Kulma
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"