XXVII Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Opublikowano 13 grudnia 2022

Szanowni Radni,

zwołuję w dniu 20 grudnia 2022 r. (wtorek), o godz. 18:00, obrady XXVII sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad,

2. Ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania oraz podejmowania uchwał

3. Przedstawienie porządku posiedzenia.

4. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny zmieniająca uchwałę Nr XXIV/40/2022 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych

5. Priorytetowe inwestycje remontowe ulic w dzielnicy.

6. Propozycja zmiany organizacji ruchu w rejonie ul. Zbyszka z Bogdańca i Dubois

7. Sprawy bieżące – dyżury.

8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

Aleksandra Kulma

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

——————————————————————–

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"