XXV Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Opublikowano 17 lutego 2022

Zwołuję 24 lutego 2022 r. (czwartek), o godz. 17:00, w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Manifestu Połanieckiego 36 w Gdańsku, obrady
XXV sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny dot. zagospodarowania środków dodatkowych (projekt w załączeniu)
4. Wolne wnioski
5. Zamknięcie sesji.


Z poważaniem,
Aleksandra Kulma
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"