XIX Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Opublikowano 9 maja 2023

Szanowni Radni,Zwołuję w dniu 15 maja 2023 r., o godz. 18:00 obrady XIX sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.
Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie obrad.
2.  Ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania oraz podejmowania uchwał.
3.  Przedstawienie porządku posiedzenia.
4.  Opinia RDWD dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Wajdeloty i Grażyny w Dolnym Wrzeszczu
5.  Opinia RDWD w sprawie wniosku mieszkańców o utworzenie  dodatkowych miejsc parkingowych przy bloku Al. Hallera 90-102
6.  Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Wyspiańskiego i Waryńskiego
7.  Ustanowienie jednokierunkowości ulic Lilli Wenedy, Zbyszka z Bogdańca i Dubois.
8.  Wolne wnioski.
9.  Zamknięcie sesji.

Uprzejmie proszę o punktualne przybycie.

Z poważaniem,
Aleksandra Kulma

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"