XXXI Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Opublikowano 17 listopada 2023

Zwołuję w dniu 23 listopada 2023 r. (czwartek), o godz. 18:00, ZDALNE obrady XXXI sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (platforma Teams).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania oraz podejmowania uchwał.
3. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie określenia terminu konsultacji z mieszkańcami budżetu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na rok 2024
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie sesji.

Link do spotkania online zostanie przesłany w dniu sesji.

Z poważaniem,
Aleksandra Kulma
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"