4. Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Opublikowano 15 czerwca 2019

Na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 i 3 statutu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny zwołuję IV sesję Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na dzień 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek), o godz. 18:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Gustawa Morcinka, przy ul. Lilli Wenedy 19, znajdującej się na parterze budynku.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Otwarta dyskusja na temat sytuacji powodziowej we Wrzeszczu Dolnym.
3. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie ochrony przeciwpowodziowej na terenie Dzielnicy.
4. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,
Aleksandra Kulma
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"