Aktualności

XXXIV Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Zwołuję w dniu 30 stycznia 2024 r. (wtorek), o godz. 18:00 obrady XXXIV sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie obrad.2. Ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania oraz …

XXXIII Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Szanowni Radni, Na wniosek Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z dnia 19 grudnia 2023 r. zwołuję w dniu 22 grudnia 2023 r. (piątek), o godz. 18:00, obrady sesji RDWD w trybie nadzwyczajnym, w …

Konsultacje budżetu dzielnicy na rok 2024

Szanowni Państwo,Zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów do sfinansowania w przyszłym roku z budżetu dzielnicy Wrzeszcz Dolny.Propozycje projektów można składać w dniach 20 listopada – 31 grudnia 2023 roku poprzez formularz …

XXXI Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Zwołuję w dniu 23 listopada 2023 r. (czwartek), o godz. 18:00, ZDALNE obrady XXXI sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (platforma Teams).Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie obrad, …

XXX Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Zwołuję w dniu 19 października 2023 r., o godz. 18:00 obrady XXX sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.Proponowany porządek obrad:1.  Otwarcie obrad.2.  Ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania oraz podejmowania uchwał.3.  Przedstawienie porządku …