Aktualności

XXVIII Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Szanowni Radni,Zwołuję w dniu 15 maja 2023 r., o godz. 18:00 obrady XXIX sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.Proponowany porządek obrad:1.  Otwarcie obrad.2.  Ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania oraz podejmowania uchwał.3.  Przedstawienie …

XXVIII Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Zwołuję w dniu 25 stycznia 2023 r. (środa), o godz. 18:00 obrady XXVIII sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie obrad.2. Ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania oraz podejmowania uchwał.3. Przedstawienie …

XXVII Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Szanowni Radni,zwołuję w dniu 20 grudnia 2022 r. (wtorek), o godz. 18:00, obrady XXVII sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie obrad,2. Ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania …