Aktualności

Budżet Rady Dzielnicy 2020

Podczas ostatniej sesji Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny uchwaliła budżet na rok 2020. Uchwała budżetowa przewiduje przeznaczenie środków na zagospodarowanie, porządkowanie terenów dzielnicy, remonty, zakup i montaż urządzeń małej architektury i …

11 Sesja Rady Dzielnicy

Zwołuję sesję Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na dzień 31 stycznia 2020 r. (piątek ), o godz. 17:00, w siedzibie Rady przy ul. Manifestu Połanieckiego 36, z następującym porządkiem obrad: Stwierdzenie kworum i przyjęcie …

Zakończenie przyjmowania propozycji projektów

Szanowni Państwo, w dniu 10 stycznia 2020 r. zakończyliśmy przyjmowanie propozycji projektów do sfinansowania ze środków dzielnicy na rok 2020. Bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane propozycje. Rada w ciągu najbliższych …

10. Sesja Rady Dzielnicy

Szanowni Państwo,zwołuję w dniu 17 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 17:00 Sesję Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w siedzibie Rady, przy ul. Manifestu Połanieckiego 36, z następującym porządkiem obrad:1. Stwierdzenie …

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę składają Radni i Radne Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.

Podsumowanie pracy rady w roku 2019

Szanowni Państwo, chcielibyśmy podzielić się z Państwem prezentacją dotyczącą działań oraz projektów, które zostały sfinansowane bądź dofinansowane z budżetu dzielnicy w roku 2019. Jednocześnie chcielibyśmy podziękować za tegoroczną współpracę wszystkim …

9. Sesja Rady Dzielnicy

Szanowni Państwo,zwołuję sesję Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na dzień 19 grudnia 2019 r., o godz. 18:00, w siedzibie RDWD przy ul. Manifestu Połanieckiego 36. Proponowany porządek obrad: 1. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w …