X sesja – 17.01.2020

Protokół X Sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny
Uchwała X/17/2020

XI sesja – 31.01.2020

Protokół XI Sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny Część 1 Część 2
Uchwała XI/18/2020
Uchwała XI/19/2020

XII sesja – 19.05.2020

Nagranie z sesji 
Protokół XII Sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny Część 1 Część 2
Uchwała XII/20/2020
Uchwała XII/21/2020Uzasadnienie uchwały | Załącznik 1

XIII sesja – 9.06.2020

Nagranie z sesji 
Protokół XIII Sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny
Uchwała XIII/22/2020
Uchwała XIII/23/2020

XIV sesja – 7.09.2020

Nagranie z sesji 
Protokół XIV Sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny
Uchwała XIV/24/2020
Uchwała XIV/25/2020

XV sesja – 11.11.2020

Protokół XV Sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

XVI sesja – 23.11.2020

Nagranie z sesji
Protokół i uchwały XVI Sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

XVII sesja – 18.12.2020

Nagranie z sesji
Protokół XVII Sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny
Uchwała XVII/28/20