XXVIII sesja – 25.01.2023

Protokół XXVIII Sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Załącznik – Lista projektów do budżetu RDWD 2023

Uchwała XXVIII/49

Uchwała XXVIII/50

XXIX sesja – 15.05.2023

Protokół XXIX Sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Uchwały 51, 52 i 53

XXX sesja – 19.10.2023

Protokół XXX Sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

XXXI sesja – 18.11.2023

Uchwała zmieniająca budżet Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny 2023

XXXII sesja – 18.12.2023

Protokół XXXII Sesji

XXXIII sesja – 22.12.2023

Protokół XXXIII Sesji

Uchwała Nr XXXIII/55/23