12 Sesja Rady Dzielnicy

Opublikowano 12 maja 2020

Na podstawie §13 ust.3 Statutu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1182/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24-04-2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2023 z dnia 30-05-2014 r.),

zwołuję w dniu 19 maja 2020 r.(wtorek), o godz. 18:00, ZDALNE* obrady XII sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

*na podstawie art. 15 xxz ust. 2 USTAWA z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r.poz. 374 ze zm.).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja o działaniu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w okresie pandemii. 
  3. Omówienie realizacji projektów finansowanych z budżetu dzielnicy na 2020 r.
  4. Uchwała zmieniająca uchwałę nr X/17/2020 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych.
  5. Uchwała w sprawie nadania nazwy Skwer im. Piotra Dwojackiego.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie sesji.

W przypadku propozycji zmian do przedstawionego porządku obrad proszę o ich wcześniejsze zgłoszenie mailowo: rada@wrzeszczdolny.org

Przed sesją Radni otrzymają mailowo link do spotkania online.

Informuję Radnych i Radne, że istnieje możliwość skorzystania z laptopa i dostępu do internetu w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Manifestu Połanieckiego 36. Potrzebę skorzystania z siedziby rady i sprzętu komputerowego, proszę zgłaszać telefonicznie do Przewodniczącej Rady.

Z poważaniem,

Aleksandra Kulma

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

 

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"