XXXIII Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Opublikowano 20 grudnia 2023

Szanowni Radni,

Na wniosek Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z dnia 19 grudnia 2023 r. zwołuję w dniu 22 grudnia 2023 r. (piątek), o godz. 18:00, obrady sesji RDWD w trybie nadzwyczajnym, w formie zdalnej przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania oraz podejmowania uchwał.
3. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/50/2023 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych
4. Plan pracy Radnych w 2024 r., wolne wnioski.
5. Zamknięcie sesji.
Z poważaniem,
Aleksandra Kulma

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"