3. Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Opublikowano 3 czerwca 2019

Szanowne Radne, Szanowni Radni,
zwołuję na dzień 11 czerwca (wtorek) III Sesję Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.
Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Rady, przy ul. Manifestu Połanieckiego 36, o godz. 17:30.

Proponowany porządek obrad:
1. Baza Priorytetów Inwestycyjnych.
2. Budżet Obywatelski 2020 – opiniowanie projektów przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.
3. Strefa Płatnego Parkowania w Dolnym Wrzeszczu.
4. Opinia Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie uchwały RM Gdańska zmieniającej uchwałę Nr LIII/1544/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2018 r.
5. Dyżury Radnych.
6. Sprawy bieżące.

Uprzejmie proszę o punktualne przybycie.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"