XVIII Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Opublikowano 5 stycznia 2021
Zwołuję w dniu 19 STYCZNIA 2021 r. (WTOREK), o godz. 18 :00, ZDALNE obrady XVIII sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania oraz podejmowania uchwał.
3. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie przeznaczenia środków finansowych na 2021 rok.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie sesji.
Z poważaniem,
Aleksandra Kulma
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny
Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"