XXVIII Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Opublikowano 11 stycznia 2023

Zwołuję w dniu 25 stycznia 2023 r. (środa), o godz. 18:00 obrady XXVIII sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania oraz podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Omówienie wyników konsultacji budżetowych.
5. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie przeznaczenia środków finansowych na 2023 rok.
6. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny o przeznaczeniu środków dodatkowych z rezerwy inwestycyjnej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"