XXXIV Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Opublikowano 17 stycznia 2024

Zwołuję w dniu 30 stycznia 2024 r. (wtorek), o godz. 18:00 obrady XXXIV sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania oraz podejmowania uchwał.

3. Przedstawienie porządku posiedzenia.

4. Omówienie wyników konsultacji budżetowych.

5. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie przeznaczenia środków finansowych na 2024 rok.

6. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w zakresie proponowanych zmian granicy jednostki pomocniczej Wrzeszcz Dolny.

7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie sesji.

Uprzejmie proszę o punktualne przybycie. Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Aleksandra Kulma

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"