Budżet Rady Dzielnicy 2020

Opublikowano 2 lutego 2020

Podczas ostatniej sesji Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny uchwaliła budżet na rok 2020. Uchwała budżetowa przewiduje przeznaczenie środków na zagospodarowanie, porządkowanie terenów dzielnicy, remonty, zakup i montaż urządzeń małej architektury i drobne inwestycje w wysokości 160 300 zł oraz na działania w zakresie edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji
mieszkańców dzielnicy, ochrony zdrowia oraz konsultacji społecznych w kwocie 102 628 zł.

Poniżej prezentujemy Państwu projekty, które głosami większości Radnych zostały przyjęte do dofinansowania. Wszyscy projektodawcy otrzymali wiadomość e-mail ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji dofinansowanych projektów.

Dziękujemy wszystkim za złożone projekty, gratulujemy tym z Państwa, których projekty zostały dofinansowane. W tym roku otrzymaliśmy wnioski na łączną kwotę dwukrotnie przewyższającą budżet Rady. Niestety nie mogliśmy dofinansować wszystkich projektów. Zachęcamy do uczestnictwa w konsultacjach budżetowych, które odbędą się pod koniec br. Informacje o konsultacjach budżetowych 2021 zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz Facebooku rady.

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny zdecydowała także o przeznaczeniu środków z rezerwy inwestycyjnej za 2019 r. na dwa projekty:

  • Budowa wybiegu dla psów na Placu Baczyńskiego – 60 000 zł
  • Program inwestycyjny na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicy Wrzeszcz Dolny – 58 000 zł
1 Integracja społeczności Wrzeszcza Dolnego poprzez działalność kulturalno- edukacyjną Biblioteki Kolonia 6 000 zł
2 Integracja społeczności Wrzeszcza Dolnego poprzez działalność kulturalno- edukacyjną Biblioteki pod kotem i myszą: 6 000 zł
Spacery dla rodzin po Wrzeszczu Dolnym połączone z grą miejską i warsztatami
Teatrzyki dla najmłodszych w Bibliotece pod Kotem i Myszą
Dzierganie zawsze modne
3 Integracja społeczności lokalnej z okazji jubileuszu 30-lecia Dziennego Domu Pomocy „Wajdeloty” 5 500 zł
4 Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska 2020 – GP Wrzeszcz Dolny 10 000 zł
5 Minipark wzdłuż ścieżki spacerowej Legionów-Chrobrego 32 000 zł
6 Fundusz okolicznościowy RDWD 1 500 zł
7 Olimpiada „Małe Tokio” – dolnowrzeszczańskie zawody sportowe dla dzieci w wieku szkolnym w SP 52 4 000 zł
8 Miejscy Przyrodnicy – EkoWrzeszcz Dolny – zajęcia przyrodnicze dla dzieci i dorosłych 3 600 zł
9 Wielokulturowa Kuchnia Społeczna – dzielnicowe spotkania integracyjne 5 228 zł
10 Zdrowy i sprawny przedszkolak – dzielnicowe zawody sportowe dla dzieci przedszkolnych w SP 52 1 500 zł
11 Poduszka zwalniająca na ul. Kochanowskiego (między Mickiewicza i Reja) 5 000 zł
12 Ławka przy chodniku ul. Baczyńskiego 3D 2 300 zł
13 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na rogu ulic Hallera/Mickiewicza (zieleniec) 18 000 zł
14 75 lat II Liceum Ogólnokształcącego na terenie Dolnego Wrzeszcza – wystawa o historii liceum 10 000 zł
15 Inwestycja „Ciąg zrównoważonej mobilności” na trasie Wrzeszcz PKP – Stadion Energa w Gdańsku Letnicy – etap I – opracowanie dokumentacji koncepcyjnej 8 000 zł
16 Festyn rodzinny na Farmacji 7 000 zł
17 Spotkanie integracyjne z okazji Świąt Bożego Narodzenia 5 000 zł
18 Fundusz organizacyjny – zakup wyposażenia do organizacji wydarzeń integracyjnych, sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i innych na terenie dzielnicy 6 500 zł
19 Inwestycja – rewitalizacja i przebudowa terenu podwórza w kwartale ul. Mickiewicza, Chrobrego, Zbyszka z Bogdańca, Wenedy – etap I – opracowanie projektu koncepcyjnego metodą partycypacji społecznej 8 000 zł
20 Festyn rodzinny przy SP 49 3 500 zł
21 Zieleń przy siedzibie RDWD i Bibliotece Kolonia – kontynuacja 10 000 zł
22 Mała architektura we Wrzeszczu Dolnym (słupki, stojaki rowerowe itp.) 60 000 zł
23 Dolnowrzeszczański Przejazd Rowerowy 15 000 zł
24 Kompostujemy bio-odpady – dzielnicowa akcja edukacji ekologicznej 4 000 zł
25 Bezpłatne tablice i słupy ogłoszeniowe we Wrzeszczu Dolnym 18 000 zł
26 Wycieczka krajoznawczo-integracyjna dla osób z dzielnicowych klubów seniora (Rajska Panorama i Winda) 4 000 zł
27 Spotkanie integracyjne dla seniorów z okazji 10-lecia klubu seniora Rajska Panorama 1 000 zł
28 Spotkanie integracyjne dla seniorów w klubie Winda 300 zł
29 Harpuś – dzielnicowa impreza na orientację we Wrzeszczu Dolnym 3 000 zł
RAZEM 263 928 zł

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"