Kategoria: Budżet dzielnicy

Projekty do realizacji z budżetu dzielnicy w 2022 r.

Na sesji budżetowej w dniu 3 lutego 2022 r. Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny uchwaliła budżet na rok 2022 r.Spośród 25 projektów, które wpłynęły podczas konsultacji budżetowych Rada Dzielnicy zadecydowała o …

XXIV Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Zwołuję w dniu 3 lutego 2022 r. (czwartek), o godz. 18:00, ZDALNE* obrady XXIV sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.*na podstawie art. 15 xxz ust. 2 Ustawy …

Konsultacje budżetu dzielnicy na rok 2022

Szanowni Państwo,Zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów do sfinansowania w przyszłym roku z budżetu dzielnicy Wrzeszcz Dolny.Propozycje projektów można składać poprzez formularz znajdujący się tutaj: https://forms.gle/nZMJRoHfDq77YWGw8

Zielone ściany Wrzeszcza

W Poznaniu dopiero debatują, jak wprowadzać zieleń na ściany w mieście, w Gdańsku Radny Michał Hajduk złożył właśnie interpelację do Prezydenta Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz w sprawie tworzenia zielonych ścian, …

Konsultacje budżetu dzielnicy na rok 2021

W związku z planowanym uchwaleniem budżetu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na rok 2021 zwracamy się do mieszkańców dzielnicy, a także do wszystkich osób, instytucji oraz podmiotów gospodarczych zainteresowanych bieżącym funkcjonowaniem dzielnicy, …

Budżet Rady Dzielnicy 2020

Podczas ostatniej sesji Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny uchwaliła budżet na rok 2020. Uchwała budżetowa przewiduje przeznaczenie środków na zagospodarowanie, porządkowanie terenów dzielnicy, remonty, zakup i montaż urządzeń małej architektury i …

Zakończenie przyjmowania propozycji projektów

Szanowni Państwo, w dniu 10 stycznia 2020 r. zakończyliśmy przyjmowanie propozycji projektów do sfinansowania ze środków dzielnicy na rok 2020. Bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane propozycje. Rada w ciągu najbliższych …