Konsultacje budżetowe 2019

Opublikowano 12 kwietnia 2019

Rada Dzielnicy rozpoczyna konsultacje budżetu na 2019 rok.
Serdecznie zachęcamy do przesyłania swoich projektów i wniosków. Szacowany budżet to 267 576 PLN

Szczegółowe informacje

Zgłaszane projekty powinny dotyczyć organizacji przedsięwzięć i wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji. Projekty inwestycyjne muszą dotyczyć tych obiektów i elementów przestrzeni publicznej, których właścicielem jest Miasto Gdańsk.

Propozycja budżetowa nie powinna przekraczać 50 000 PLN.

Jak zgłaszać?

– mail: rada@wrzeszczdolny.pl
– podczas dyżurów w siedzibie rady (ul. Manifestu Połanieckiego 36, 80-406 Gdańsk)
skrzynka na listy przy wejściu do siedziby Rady

Wnioski przekazane w innej formie nie będą uwzględniane.


Wzór zgłoszenia (.docx)

Do kiedy?

Na zgłoszenia czekamy do 5 maja 2019 r.

Rozstrzygnięcie

Po zakończonych konsultacjach Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny podejmie uchwałę budżetową, w której znajdą się wybrane projekty. Uchwała zostanie opublikowana na/w:
– facebook.com/WrzeszczDolny
– stronie www
– siedzibie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"