Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Grażyny i Wajdeloty- zgłaszanie uwag!

Opublikowano 30 stycznia 2017

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Grażyny i Wajdeloty- zgłaszanie uwag!

W związku z przystąpieniem Biura Rozwoju Gdańska do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Grażyny i Wajdeloty, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny zwraca się do Mieszkańców i Mieszkanek wymienionych ulic o zgłaszanie swoich uwag do przedstawionego planu w terminie do dnia 15.02.2017 r., na adres:

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Radna Dzielnicy – Aleksandra Kulma ().

Załączniki:

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"