Konsultacje budżetowe 2018

Opublikowano 6 stycznia 2018

Konsultacje budżetowe 2018

Rada Dzielnicy rozpoczyna konsultacje budżetu na 2018 rok.  Serdecznie zachęcamy do przesyłania swoich projektów i wniosków.

Szacowany budżet to 90 420 PLN. Propozycja budżetowa nie powinna przekraczać 50 000 PLN.

Zgłaszane projekty powinny dotyczyć organizacji przedsięwzięć i wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.
Projekty inwestycyjne muszą dotyczyć tych obiektów i elementów przestrzeni publicznej, których właścicielem jest Miasto Gdańsk.

  • Jak zgłaszać? 

 mail: dolny.wrzeszcz@gmail.com
 podczas dyżurów w siedzibie rady (ul. Manifestu Połanieckiego 36, 80-406 Gdańsk)
 skrzynka na listy przy wejściu do siedziby rady
W przypadku zgłoszeń papierowych prośmy o podanie danych kontaktowych.

Wnioski przekazane w innej formie nie będą uwzględniane.

  •  Do kiedy?

Na zgłoszenia czekamy do 14 stycznia 2018 r.

Rozstrzygnięcie.
Po zakończonych konsultacjach Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny podejmie uchwałę budżetową, w której znajdą się wybrane projekty. Uchwała zostanie opublikowana na/w:
– facebook.com/WrzeszczDolny
– stronie www
– siedzibie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

 

Enjoyed this video?
Konsultacje budżetowe 2018
"No Thanks. Please Close This Box!"