Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny

Opublikowano 19 października 2020
Biuro Rozwoju Gdańska zwróciło się do Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny o opinię w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny.
My zwracamy się do Państwa o przekazywanie do nas wszelkich uwag i wniosków, które posłużą Radzie Dzielnicy do przygotowania stanowiska w tej sprawie.
Państwa uwagi prosimy przesyłać na adres mailowy Rady Dzielnicy
Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"