Sąsiedzkie Koła Samokształceniowe

Opublikowano 28 czerwca 2017

 

Sąsiedzkie Koła Samokształceniowe- zapraszamy do udziału w projekcie!Poszukujemy liderów-pasjonatów, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę z wybranego obszaru poprzez stworzenie i aktywne uczestniczenie w spotkaniach koła samokształceniowego.

Koła Samokształceniowe to wywodząca się ze Szwecji alternatywna metoda edukacji osób dorosłych, która zakłada aktywny udział wszystkich członków grupy w procesie nauki poprzez bycie zarówno uczniem jak i nauczycielem. Osoby, które chcą zdobyć wiedzę czy umiejętności z jakiegoś zakresu, spotykają się regularnie w małych grupach w celu wspólnego zgłębienia interesującego uczestników problemu. Temat przewodni spotkań koła jest całkowicie dowolny i może obejmować zagadnienia z zakresu hobby, zainteresowań, praktycznych umiejętności, czy wiedzy naukowej.

Liderzy tworzący koła samokształceniowe mogą liczyć na:

 • bezpłatny udział w szkoleniu z zakresu zasad edukacji nieformalnej, metod nauczania, stylów uczenia się, motywacji, procesów grupowych i rozwiązywania konfliktów, przygotowującym do tworzenia i wspierania koła samokształceniowego,
 • możliwość skorzystania ze środków Funduszu Edukacyjnego na zakup materiałów, usług służących zwiększaniu wiedzy w grupie,
 • możliwość pogłębienia wiedzy w obszarze zainteresowań,
 • udział w rozwoju edukacji nieformalnej w Gdańsku,
 • miejsce na spotkania oraz poczęstunek dla koła samokształceniowego w siedzibie Domu Sąsiedzkiego Dolnego Wrzeszcza przy ul. Grunwaldzkiej 5,
 • wsparcie ekspertów przez okres trwania projektu.

Zadaniem uczestnika projektu będzie:

 • udział w szkoleniach przygotowujących do roli facylitatora grupy samokształceniowej (50 h szkoleniowych),
 • zorganizowanie i objęcie wsparciem 1 grupy samokształceniowej przez min. 2,5 miesiąca (min. 6 spotkań),
 • wybór dowolnego tematu spotkań koła,
 • rekrutacja od 4 do 10 osób zainteresowanych wybranym zagadnieniem i chcących regularnie uczestniczyć w spotkaniach stworzonego koła samokształceniowego,
 • ustalenie harmonogramu,
 • określenie celu pracy grupy i oczekiwanych rezultatów samokształcenia,
 • przygotowanie wraz z grupą formy zaangażowania w Festiwal Edukacji Sąsiedzkiej.

Etapy Projektu:

 1. Rekrutacja – zgłaszanie formularzy.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne.
 3. Wyłonienie 15 uczestników.
 4. Szkolenia z zakresu zasad edukacji nieformalnej, metod nauczania, stylów uczenia się, motywacji, procesów grupowych i rozwiązywania konfliktów.
 5. Rekrutacja uczestników kół samokształceniowych.
 6. Organizacją oraz udział w spotkaniach grupy.
 7. Festiwal Sąsiedzkiej Edukacji.

W celu zgłoszenia do projektu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres biuro.feps@gmail.com do 31 lipca. 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 344 40 39 w siedzibie Domu Sąsiedzkiego Dolnego Wrzeszcza przy ul. Grunwaldzkiej 5 oraz na stronie www i facebook.

Enjoyed this video?
Sąsiedzkie Koła Samokształceniowe- zapraszamy do udziału w projekcie!
"No Thanks. Please Close This Box!"