Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Opublikowano 18 marca 2020

Czy wiecie Państwo, że możecie skorzystać z objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych? ☢️
Nie wyrzucajcie tych odpadów do śmietnika. Zbierzcie je i dostarczcie nieodpłatnie w wyznaczonym terminie do wyznaczonych punktów zbiórki.
Odbiór i przewóz odpadów prowadzony jest przez pracowników uprawnionych do przewozu odpadów niebezpiecznych, oznakowanymi samochodami, posiadającymi atesty do transportu tego typu odpadów.

Samochody wyposażone są w kontenery wraz z pojemnikami na poszczególne rodzaje odpadów, stojaki ostrzegawcze, przenośne urządzenie oświetleniowe, środki ochrony indywidualnej itp.

Miejsca, terminy i godziny zbiórek znajdują się na poniższej grafice.

Nieodpłatnie w ramach objazdowej zbiórki odbierane są następujące rodzaje odpadów:
Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
Środki ochrony roślin i ich opakowania
Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne
Farby, lakiery oraz opakowania po nich
Smary, środki do konserwacji drewna i metali
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: komputery, monitory, niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.
Zużyte baterie i akumulatory
Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
Przepracowane oleje

Podczas zbiórki nie będą odbierane następujące rodzaje odpadów:
Azbest
Papa
Odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej
Odpady nieoznaczone, niemożliwe do zidentyfikowania
Odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"