XXI Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Opublikowano 8 sierpnia 2021

Szanowni Radni, Szanowne Radne,

Zwołuję XXI sesję Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na dzień 16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek), o godz. 18:00, w siedzibie Rady przy ul. Manifestu Połanieckiego 36, znastępującym porządkiem obrad:
1. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

2. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Haliny Piotrowskiej.

3. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Agnieszki Dekowskiej.

4. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Kamila Tandka.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem,
Aleksandra Kulma
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"