14 Sesja Rady Dzielnicy

Opublikowano 31 sierpnia 2020

Na podstawie §13 ust.3 Statutu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1182/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24-04-2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2023 z dnia 30-05-2014 r.), zwołuję w dniu 7 września 2020 r.(poniedziałek), o godz. 18:00, ZDALNE* obrady XIV sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
na podstawie art. 15 xxz ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r.poz. 374 ze zm.).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny zmieniająca uchwałę Nr XI/19/2020 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych. Projekt uchwały (pdf)
3. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie rozpoczęcia procedury wprowadzającej Strefę Poboru Opłat na terenie dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Projekt uchwały (pdf)
4. Sprawozdanie z pracy Radnych.
5. Wolne wnioski.
6.  Zamknięcie sesji.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"