13 Sesja Rady Dzielnicy

Opublikowano 2 czerwca 2020

Na podstawie §13 ust.3 Statutu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1182/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24-04-2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2023 z dnia 30-05-2014 r.), zwołuję w dniu 9 czerwca 2020 r.(wtorek), o godz. 18:00, ZDALNE* obrady XIII sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

*na podstawie art. 15 xxz ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r.poz. 374 ze zm.).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie wniosków Dzielnicy Wrzeszcz Dolny do ujęcia w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdańska
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
4. Zamknięcie sesji.

W przypadku propozycji zmian do przedstawionego porządku obrad proszę o ich wcześniejsze zgłoszenie mailowo: rada@wrzeszczdolny.org.
Przed sesją Radni otrzymają mailowo link do spotkania online.
Informuję Radnych i Radne, że istnieje możliwość skorzystania z laptopa i dostępu do internetu w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Manifestu Połanieckiego 36.

Potrzebę skorzystania z siedziby rady i sprzętu komputerowego, proszę zgłaszać telefonicznie do Przewodniczącej Rady.
Z poważaniem,
Aleksandra Kulma
Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"