XXX Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Opublikowano 12 października 2023

Zwołuję w dniu 19 października 2023 r., o godz. 18:00 obrady XXX sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.

Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie obrad.
2.  Ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania oraz podejmowania uchwał.
3.  Przedstawienie porządku posiedzenia.
4.  Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny dotycząca przebudowy ul. Sebastiana Klonowicza w Dolnym Wrzeszczu5.  Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny o nadanie obiektowi miejskiemu nazwy Skwer Karaimski.
6.  Omówienie budżetu dzielnicy Wrzeszcz Dolny.
7.  Wolne wnioski.
8.  Zamknięcie sesji.

Uprzejmie proszę o punktualne przybycie.

Z poważaniem,
Aleksandra Kulma

Uchwala-Klonowicza-v.1

Uchwala-Klonowicza-v.2

Uchwala-Skwer-Karaimski

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"